Księgowość Skierniewice

Każde zdarzenie powodujące zmiany w stanie ilościowym i jakościowym majątku firmy należy udokumentować i zaewidencjonować. Tak stanowią przepisy podatkowe.

Zmiany te zachodzą po każdej sprzedaży dokonanej w firmie i po każdym wydatku przez nią poniesionym, np. po zakupie towaru. Sprzedaż i zakup to zdarzenia gospodarcze. Ta pierwsza powoduje powstanie przychodu, ten drugi – kosztu. Przedsiębiorstwo musi się z nich rozliczyć z urzędem skarbowym. Musi więc prowadzić księgowość. Skierniewice znalazły na to sposób.

Tutejsi przedsiębiorcy wynajęli profesjonalne biuro, które świadczy usługi finansowo-księgowe. Prowadzi je księgowy, który skończył odpowiednie studia i kursy, a ponadto ma licencję ministra finansów i wieloletnie doświadczenie. On wie, jak dokonuje się zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej. Potrafi sporządzać zeznania roczne. Zna zasady ustalania miesięcznych zaliczek do ZUS-u i urzędu skarbowego. Umie sporządzać plany amortyzacji oraz zna się na prowadzeniu ewidencji środków trwałych, które są wykorzystywane przez przedsiębiorcę.

Obsługuje osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki, wspólnoty i spółdzielnie. Dla niego nie ma to większej różnicy, bo w sprawach podatkowych i kadrowo-płacowych jest ekspertem. To wszystko sprawia, że kolejne podmioty powierzają mu swoją księgowość. Skierniewice należą do tego grona.