Księgowość wspólnoty Rawa Mazowiecka

Lokale mieszkalne zlokalizowane w danej nieruchomości wielorodzinnej mogą tworzyć wspólnotę mieszkaniową. To jednostka organizacyjna zarządzająca nieruchomością. Stanowi alternatywę dla spółdzielni.

W zależności od liczby lokali znajdujących się w bloku wspólnota może być mała (do siedmiu mieszkań) lub duża (od ośmiu w górę). Bez względu na swoją wielkość jednostka ta musi prowadzić księgowość, czyli ewidencjonować przychody i rozchody oraz rozliczać się z urzędem skarbowym z uzyskanych dochodów.

Wspólnotę tworzą mieszkańcy. Teoretycznie oni mogliby zajmować się sprawami podatkowymi wspólnoty, w skład której wchodzą. Jednak mało kto ma do tego głowę. W związku z tym komuś innemu zleca się księgowość wspólnoty. Rawa Mazowiecka pokazała, że może się to odbywać bez szkody dla mieszkańców, a nawet z pożytkiem dla nich.

Niektóre wspólnoty to spore organizmy. Wówczas do prowadzenia księgowości potrzebne jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz zaplecze. Oba te warunki spełnia profesjonalne biuro rachunkowe, które świadczy usługi finansowo-księgowe.

Specjaliści tam pracujący zapewniają kompleksową obsługę finansową nieruchomości. Można im powierzyć m.in. naliczanie należności z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości i księgowanie kosztów poniesionych w związku z utrzymaniem lokali.

Jeżeli interesuje Państwa prowadzenie księgowości wspólnoty w Rawie Mazowieckiej, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.