Księgowość wspólnoty Skierniewice

Wspólnoty mieszkaniowe to forma współwłasności lokali i sposób zarządzania nimi. Jednostki te skupiają właścicieli lokali wyodrębnionych z danego budynku.

W ujęciu prawnym pozycja wspólnoty mieszkaniowej jest identyczna do tej zajmowanej przez większość spółek oraz stowarzyszenia. Innymi słowy: wspólnota nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, czyli może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Jest więc ułomną osobą prawną.

Dla fiskusa nie ma to większego znaczenia, ponieważ każda wspólnota musi się rozliczać z uzyskiwanych dochodów. Wszelkie operacje finansowe muszą przechodzić przez konto jednostki. Chodzi tu np. o opłaty na utrzymanie części wspólnych (klatki, trawniki, parkingi) i remonty budynku oraz opłaty za media komunalne.

Jak to wszystko ogarnąć? To już zmartwienie zarządu wspólnoty. Ten albo zatrudnia księgowego na etat albo zleca na zewnątrz księgowość wspólnoty. Skierniewice to przykład tego drugiego rozwiązania.

Tutaj sprawami finansowymi wspólnoty mieszkaniowej zajmuje się profesjonalne biuro rachunkowe. Ono sporządza jej bilanse, rachunki zysków i strat oraz przygotowuje sprawozdania opisowe z jej działalności. Ponadto zajmuje się księgowaniem wpłat od właścicieli lokali.

Mieszkańcy bardzo sobie chwalą to rozwiązanie, ponieważ niewielkim kosztem zyskują pewność, że sprawy rachunkowe są w dobrych rękach. To sprawia, że podmioty z innych miast zarządzające nieruchomościami mieszkalnymi decydują się powierzyć zewnętrznym ekspertom księgowość wspólnoty. Skierniewice zapoczątkowały więc nowy trend.