Księgowość zarządzanie nieruchomościami Skierniewice

Wspólnoty mieszkaniowe to z reguły małe podmioty. Mimo to ich prowadzenie nie jest prostym zadaniem. Trzeba pamiętać o wielu sprawach: czystości, przeglądach instalacji, ubezpieczeniu nieruchomości, remontach, umowach z dostawcami mediów komunalnych, dokumentacji technicznej. Jest tego naprawdę sporo.

Zarządzanie nieruchomością może też obejmować kwestie finansowo-księgowe. Chodzi o ustalanie wysokości składek dla ZUS na podstawie właściwych deklaracji, sporządzanie i przesyłanie zaliczek, rozliczanie mediów dostarczanych do obiektu.

W przypadku tych ostatnich konieczne może być korzystanie z System Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich, który ułatwia zarządzanie płatnościami masowymi. Dostęp do takiego narzędzia ma biuro rachunkowe, które prowadzi nie tylko księgowość, ale i zarządzanie nieruchomościami w Skierniewicach.

Wynajęta przez właścicieli nieruchomości firma będzie zajmować się prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów. Na życzenie przygotuje sprawozdanie roczne z działalności oraz do urzędu skarbowego. Wykona również analizę kosztów.

Z usług certyfikowanego księgowego powinny skorzystać w pierwszej kolejności wspólnoty i spółdzielnie będące w tarapatach finansowych. Fachowiec przygotuje takim jednostkom plan racjonalnej gospodarki finansowej, który pozwoli im wyjść z kłopotów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Buchhalter, prowadzącej księgowość i zarządzanie nieruchomościami w Skierniewicach.