Wspólpraca

  • Licencjonowany zarządca nieruchomości,
  • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
  • Starszy inspektor do spraw BHP, inspektor p.poż.- szkolenia pracowników i kadry kierowniczej
  • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP

– OHSAS 18001

– Polskich norm PN-N-18001